Dr. Szekfű András
www.szekfu.hu/andras
   
 
Tanulmányok
Munkahelyek
Könyvek
Kutatás
Nemzetközi tanulmányutak
Válogatott publikációk
 
Szekfű András
Szekfű András cikk
Telegraph


Válogatott publikációk
: (teljes lista)

--: (szerk.) Kommunikációelmélet. (Olvasókönyv). MÚOSz. Bp.1971. 299 p.

--: (szerk.) Közvélemény és tömegkommunikáció. Bp.1972. 200 p.
Magyar, angol és orosz nyelven..

--: (Tomka Miklóssal) A Népszabadság olvasói. I-II. Felmérés. Bp.1973. 129 + 73 p.

--: Forró és hűvös eszközeink - A tömegkommunikáció mítoszairól.
Világosság, 1973.4. 219-223.p.

--: Televízió és rádió készülékellátottság, 1972. Bp.1973. 138.p.

--: (Hoppál Mihállyal) A mozgókép szemiotikája. Szöveggyűjtemény.
(Válogatás és bevezető tanulmány.) Bp.1974. 258 p.

--: Fényes szelek, fújjátok! Jancsó Miklós filmjeiről.
Magvető, Bp.1974. 384 p. Monográfia. (Az egyetemi doktori disszertáció)
Ld. a Magyar Elektronikus Könyvtárban is: http://mek.oszk.hu/03200/03213

--: A magyar sajtó olvasói. Felmérés. Bp.1976. 241 p.

--: Komplex Rádiókutatás. (A kutatás koordinátora, és bevezető tanulmány)
Bp.1977. 800 p.

--: A filmforgalmazás helyzete Magyarországon. Dokumentáció.
Szerk., Kézdi Kovács Zsolttal, Bp.1978. 249 + 229 p.

--: Cultural Policy and Economic Problems in Hungarian Film Distribution. Bp. 1978. 17 p.

--: Az új kommunikációs technológiák és társadalmi relevanciájuk. Bp.1980.30 p.

--: Jegyzetek a magyar sajtó struktúrájáról. Empirikus leírás, kritika, javaslatok. Bp.1980.32 p.

--: Nordsat - észak-európai műhold tervek. Jel-Kép, 1981.1. 49-52. p.

--: Kábel tv Kanadában. Jel-Kép 1981.4.144-148.p.

--: Kábel tv az Egyesült Államokban Jel-Kép 1982.2.143-151 p.

--: A tömegkommunikációs eszközök új lehetőségei. Magyar Tudomány. 1982.
11. 825-832.p.

--: Kommunikáció és egyenlőség - a svéd perspektíva (könyvbírálat)
Jel-Kép 1983.1. 169-170 p.

--: A helyi kommunikációról a kábeltelevíziózás hajnalán Jel-Kép 1983.3. 128-133.p.

--: A tömegkommunikáció új útjai Budapest, 1984. 104 p.

--: The First Experiment in Comunity Cable Tv in a Socialist Country.
Paper presented at the 14th Conference of IAMCR Prague, 1984. 10 p.
Utánközölve:
- The New Hungarian Quarterly, Budapest, Vol. XXVI. No.99. pp.117-122;
- Medien-Journal, Vienna, Vol. 10., 1(85. pp.16-20.
- Zeszyty Prasoznawcze, Cracow, 1986. Vol.XXVII. nr.3. pp.121-127.,

--: Observations on Societal Structures and Media Structure. Paper presented at the
14th Conference of IAMCR Prague, 1984. 15 p.

--: Műhold-dollár, kábel-forint (Az új kommunikációs technikák gazdasági problémáihoz)
In: Szabó József (szerk.): Tanulmányok az információgazdaságról, Budapest, 1986. 226-234.pp.

--: Community Cable Television - Hungarian Perspectives. Paper Presented to the 1986 International TelevisionStudies Conference, London. 32 p.

--: (társszerző:) Fordulat és reform - Javaslat a nyilvánosság és a
tömegkommunikáció reformjára. Medvetánc, 1987/2. Melléklet, pp. 107-129

--: Intruders Welcome? The Beginnings of Satellite Television in Hungary.
European Journal of Communication, SAGE, London, Vol.4. (1989) pp.161- 171.

Utánközölve:

Europe Speaks to Europe. International Information Flows between Eastern and Western Europe. Ed. by Jörg Becker and Tamas Szecskő. pp. 156-165. Oxford, 1989

--: (Fischer Györggyel): Párhuzamos híradók (MKI, 1990)

--: (Fischer Györggyel): Televízió a barrikádon (A taxisblokád a televízióban)
Telehír, 1991.2.sz.

--: Strukturwandel der elektronischen Medien in den Laendern Mittel- und Osteuropas. Filmkunst, Wien, No.129-130, (1991.)

--: Die Rolle der Medien in der Demokratisierung in Ost-Europa
Filmkunst, Wien, No.132, (1992.)

--: Das Ungarische Rundfunksystem. In: Internationales Jahrbuch für Rundfunk und Fernsehen, 1993/94 Ausgabe, Hans-Bredow-Institut, Hamburg (1994)

--: Television and the Viewer Interest - Hungary. In: (ed. by:) Jeremy Mitchell and Jay G. Blumler: The European Intitute for the Media - John Libbey, 1994, pp. 81-90.

--: Közszolgálat a frekvenciahiány elmúltával In: Terestyéni Tamás (szerk.): Közszolgálatiság a médiában, Budapest, 1995 pp. 105-112.

-- Access to Media II Programme for the Associated Central and Eastern European Countries (Study prepared for EU DG10 about the Hungarian audiovisual industry) 121 pp, 1996.

--: A befolyásolás eszközei a médiatörvény életbelépése után
In: Médiakritika : tanulmányok a média kritikai megközelítéseinek témakörébol
Szerk. Terestyéni Tamás. Budapest, 1997. pp. 35-42.

--: The 1998 Parliamentary Elections in Hungary Előadás az International Association of Political Consultants konferenciáján, Bécs, 1998. nov. 9.

--: Oktatási Minisztérium, TEP - TECHNOLÓGIA ELORETEKINTÉSI PROGRAM (1999) Informatika, távközlés, média munkacsoport - tagság, társszerzo http://www.om.hu/j6.html

--: A szervezetek kommunikációjáról In: Társadalmi kommunikáció, (tankönyv) ,
szerk.: Béres István - Horányi Özséb pp. 86-95. Budapest, 1999
Letölthető változat ide kattintva

--: MAGYAR VÁLASZ az Információs Társadalom kihívásaira
(Szakértoi anyag a Miniszterelnöki Hivatal részére, 1999 december.) Részvétel a 26 tagú munkabizottságban, társszerzo. http://www.iif.hu/~lengyel/valasz/MV.doc

--: Reklám, PR és médiaoktatás tudományegyetemi környezetben. Előadás a "Kommunikáció: elmélet és gyakorlat" c. konferencián, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2002. ápr. 27.

--: Das Mediensystem Ungarns In: Hans-Bredow-Institut Internationales Handbuch
Medien, 2004-2005, Baden-Baden 2004. pp. 689-699

--: Der EU-beitritt Ungarns - eine Kommunikationsanalyse In: Hess-Vyslonzil (Hrsg):Der EU-Beitritt der Laender Ostmittleuropas Frankfurt a.M., 2004 pp. 159-167

--: Hungary Joins the EU: A Communications Analysis of the Referendum In: Election Time - The European Yearbook of Political Campaigning 2003 EAPC, Wien 2004 pp. 87-98.

--: Ne sápadj! (Gulyás Gyula filmje) In: Biczó Gábor (szerk.): Vagabundus - Gulyás Gyula tiszteletére. Miskolc, 2004. 295 - 301.o.

--: Kommunikációs megosztottság a mai Magyarországon. Előadás a PKI Tudományos Napok-on, 2005. nov. 22. In: László József (2005) (szerk.): Szórakoztatás és játék a hálózaton.Magyar Telekom Rt., Budapest.

--: Elektronikus kommunikáció és esélyegyenlőség Magyarországon - történeti áttekintés 1847-től napjainkig I. rész. TMT Tudományos és Műszaki Tájé-koztatás, 2006/10.sz. 457-466.o., II. rész. TMT Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2007/1.sz. 3-28.o.

--: Kommunikáció, nyilvánosság, esélyegyenlőség Magyarországon - A távírótól a Web 2.0-ig. Előszó: Angelusz Róbert. Bp. 2007. 153 p.

--: Magyarország EU-csatlakozása: kommunikációs elemzés. (Ld. előadásként 2003-ban is!) In: Gagyi József (szerk): Hagyományos és modern kommunikáció., Marosvásárhely, 2007. 100 - 111.o.

--: "Keresd a lehetőséget, mely ott rejtőzik minden válság mélyén!" Bevezetés a válságkommunikációba. In: Fehér Katalin (szerk): Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből. Budapest, 2007. 230 - 249.o.

--: Előadás a Salzburgi Egyetemen: Die großen Strömungen der Filmtheorie... und ein paar Abstecher nach Ungarn und Österreich (A filmelmélet nagy áramlatai - és kis kitérők Magyarországra és Ausztriába) 2007. okt. 24.

--: Előadás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Marosvásárhely):
Mi a dokumentumfilm? A művészi dokumentumfilm lehetőségei. 2007.okt. 30.

-- A cápa utolsó tangója . Médiaszociológiai tanulmányok a félkemény diktatúrában. Előszó: Révész Sándor. Bp. 2008. 270 o + 35 oldal Függelék.

--: A bőség zavara, de mi kerül a kosárba? - média és kommunikációs igények ma és holnap
IIR tele.hu 2008 konferencia 2008.okt.8., konferencia előadás

--: Kell-e nekünk mobiltévé? IT Business 2008. nov. 25. 13.o.
http://www.itbusiness.hu/index.php/hirhatter/velemeny/27738--kell-e-nekuenk-mobilteve?

--: A DTV 26§/1. értelmezése - a médiaszociológus szemével
Jogi Fórum - Első Magyar Jogi Portál.
http://www.jogiforum.hu/files/mediajog/dtv_26_szekfu.pdf

--: Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia (2008 - tól)
Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet, szerkesztői szuperlektorálás
http://www.akti.hu/szolgaltatas/index_enciklopedia.html

--: Hozzájutás, részvétel, kezdeményezés (hozzáférés) In: Somlai et al.(szerk): Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Bp. 2009. 293 - 302.p.

--: Reality and Fiction in Classical Hungarian Documentaries. In: Acta Universitatis Sapientiae, Vol.1, 2009. Film and Media Studies, 137 – 148.o. http://www.acta.sapientia.ro/acta-film/C1/film1-10.pdf
Dr Szekfű András - www.szekfu.hu/andras © 2010
Factory